Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dermavita praktijk voor huidtherapie (hierna te noemen als Dermavita) kan persoons- en
medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van
Dermavita, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan Dermavita verstrekt.
Dermavita kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Dermavita gegevens nodig heeft

Dermavita verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kun worden.
Daarnaast kan Dermavita uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van
het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit
huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang Dermavita gegevens bewaart

Dermavita bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WGBO) verplicht
uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Dermavita verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig
is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dermavita worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. www.dermavita.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

Dermavita maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dermavita bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van
Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website van Dermavita te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dermavita
heeft hier geen invloed op.

Dermavita heeft Google geen toestemming gegeven om via Dermavita verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dermavita.nl
Dermavita zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dermavita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van Dermavita maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dermavita
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dermavita op via info@dermavita.nl

Dermavita is als volgt te bereiken:

Postadres:
De Weer 82
1504 AK Zaandam

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 37151704

Telefoonnummer: 075 737 01 75
Emailadres : info@dermavita.nl